02 / 32 660 550

VoIP telefóny, ústredne

Vyberieme pre vás riešenie - telefónnu ústredňu, telefónne prístroje, zabezpečíme vhodné internetové pripojenie, vybavíme sadu regionálnych telefónnych čísiel, nastavíme zariadenia.

  • telefónna ústredňa,
  • telefónne prístroje / s videom / s centrálnym pultom,
  • VoIP vrátniky / s videom,
  • otváranie dverí / brán / rámp,
  • prepojenie s pobočkami, prepojenie alanógových, digitálnych a VoIP ústrední.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020