02 / 32 660 550

Správa serverov

V rámci efektivity umiestňujeme dáta a služby do centrálneho miesta - na server (servery). Tým optimalizujeme prístup k údajom, ale aj znižujeme nároky na pracovné stanice. Zvyšuje sa však nárok na dostupnosť a spoľahlivosť servera. Jeho pravidelná údržba a dohľad nad funkčnosťou jeho služieb predchádzajú neželaným výpadkom a umožňujú zamestnancom robiť si svoju prácu.

Zvolenie optimálnych parametrov servera je predpokladom na spoľahlivú niekoľkoročnú prevádzku.

Poraďte sa s naším odborníkom

  • správa servera
  • záložné napájanie
  • záložné zariadenia pre dáta
  • pravidelné zálohovanie podľa pravidiel
  • pripojenie k internetu, chránenie (firewall)
  • vytvorenie chránených privátnych spojení (VPN)
  • dohľad
  • monitoring
Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020