02 / 32 660 550

Správa počítačových sietí

Spoľahlivo fungujúca počítačová sieť a ostatné informačné technológie umožňujú zamestnancom robiť si svoju prácu, nemať prestoje, nečakať na výstupy, čo prináša okamžité úspory aj nové zdroje.

Dlhodobá vízia zaručuje, že pracovné nástroje nebývajú prekážkou ale samozrejmým pomocníkom k dosahovaniu výsledkov.

Správu siete je možné vykonávať aj vzdialene, čo šetrí Váš čas aj peniaze.

K sieti (serverom, pracovným staniciam, tlačiarňam, smerovačom) je možné zriadiť dohľad, ktorý nás o poruche alebo rizikovom stave upozorní okamžite.

Po analýze vašich potrieb a súčasného stavu siete, Vám navrhneme vhodné riešenia na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Dohodnite si návštevu nášho odborníka.

  • správa servera
  • správa pracovných staníc
  • záložné napájanie
  • záložné zariadenia pre dáta
  • pripojenie k internetu
  • vytvorenie chránených privátnych spojení (VPN)
  • vzdialená asistencia
  • dohľad
  • monitoring
Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020