02 / 32 660 550

SGI.EMEA zastúpenie

SGI Česká Republika

Brněnská kancelář - sídlo společnosti

SILICON GRAPHICS, s.r.o.
Český technologický park
Technická 15
616 00 Brno

Tel: +420 541 191 919
Fax: +420 541 191 915 


Konzultace a prodej

Tel: +420 541 191 919
E-mail: cz-info@sgi.com

Technická podpora

Tel: +420 541 191 910
E-mail: cz-support@sgi.com

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020