02 / 32 660 550

Servis a údržba počítačov

Servis a údržba počítačov u zákazníka. V prípade zložitej opravy zabezpečíme prepravu do nášho servisného strediska alebo zmluvného servisu.

  • odstránenie poruchy hardvéru, zabezpečenie náhradných dielov
  • odstránenie vírusov a škodlivého softvéru
  • nastavenie e-mail-u, poštového servera
  • inštalácia a nastavenie
  • ochrana dát pred zneužitím
  • zálohovanie dát
  • diagnostika
  • optimalizácia výkonu

Zmluvným zákazníkom poskytujeme službu dohľadu nad prevádzkou a preventívne prehliadky techniky, monitorujeme činnosť počítačov a zariadení a tým predchádzame poruchám.

  • dohľad
  • monitoring
Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020