02 / 32 660 550

Realizácia dátových vedení

Realizujeme slaboprúdové vedenia. Odporúčame s realizáciou začať v prvých etapách, ideálne sú holopriestory. Podľa požiadavky vedenie uložíme do stropu / podlahy / steny / povrchových líšt.

  • LAN - počítačová sieť (štrukturovaná kabeláž / rozvodné siete)
  • VoIP rozvody s centrálnym napájaním
  • rozvody pre alarm
  • kamerové rozvody
  • telefónna sieť
  • rozvody pre prístupový systém, otváranie dverí
  • audio a video vrátniky
  • audio rozvody
  • TV / DVB / SAT rozvody

Administratívne priestory / priemyselné priestory / zdravotnícke zariadenia / domy a pod.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020