02 / 32 660 550

Čistenie počítačov

Čistením počítačov (profylaktika) môže výrazne predĺžiť ich životnosť a predchádzať poruchám. Nakoľko sú v počítači ventilátory, tie nielen chladia potrebné komponenty, ale aj nasávajú prach z okolia. Ten je neželanou prikrývkou zvyšujúcou prevádzkovú teplotu.

Ochrana zdravia

Prach a nečistoty skryté v počítači, monitore, klávesnici a iných perifériách môžu za plný nos, svrbenie očí, bolesti hlavy. Ventilátory ich víria po vašom pracovnom prostredí.

Čistenie odporúčame dvakrát do roka, závisí to od prevádzkových podmienok.

  • čistenie serverov
  • čistenie pracovných staníc
  • čistenie monitorov
  • čistenie tlačiarní a periférií
  • chladenie
  • výmena ventilátorov
  • monitoring teploty

Šetrite si zdravie a predíďte poruchám, objednajte si profylaktiku pre vaše počítače.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020