02 / 32 660 550

Prístupové systémy, vrátniky

Na zabezpečenie vstupu do budov/domov/bytov ponúkame rôzne riešenia od jednoduchých audio hláska-telefón-dverový vrátnik až po VoIP hlásky ovládané vzdialene aj z mobilu. .

Vstupná hláska:

  • zvonček,
  • klávesnica (zadáva sa tel. číslo volaného alebo kód pre odomknutie),
  • bezkontaktná karta / chip,
  • odtlačok prsta,
  • len audio,
  • aj video - čiernobiele/farebné,
  • drôtové / bezdrôtové spojenie,
  • IP cez LAN,
  • otváranie bránok, dverí / rámp.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020