02 / 32 660 550

Flash / videoklip / PPT

Vytvárame prezentácie pre rôzne použitie:

  • internet,
  • na výstavách - televízne spoty na veľkoplošných TV na stánku vystavovateľa,
  • konferenčné miestnosti,
  • reklamné spoty v TV.

Výsledný súbor môže byť:

  • Flash,
  • Video (avi/dvd/hd),
  • Microsoft PowerPoint a iné.

Video môže obsahovať viacej zvukových stôp aj tituliek.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020