02 / 32 660 550

Prevádzka / zálohovanie

Navrhneme Vám optimálne zálohovanie údajov, aby ste si odkladali len to, čo potrebujete.

Dodáme Vám také zálohovacie zariadenia, kde sú Vaše dáta zálohované spoľahlivo.

Realizujeme také riešenia, kde je obnova dát bezproblémová a minimalizuje čas výpadku.

  • záložné napájanie
  • záložné zariadenia pre dáta
  • vytvorenie chránených privátnych spojení (VPN)
  • postupy v čase výpadku
  • postupy pre obnovu dát
  • dohľad
  • monitoring
Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020