02 / 32 660 550

Dodávky hárdvéru a riešení

Dodávame Vám pracovné stanice, ktoré sú spoľahlivé a tiché. Ich parametre zodpovedajú úlohám, na ktoré sú určené.

Dodáme Vám servery a sieťové komponenty, kde sú vaše dáta k dostupné a v bezpečí. Hardvér navrhneme tak, aby spĺňal stanovené nároky na zvolené obdobie a bol ľahko rozšíriteľný.

Dodáme tlačiarne a ostatné periférie, aby investičné a prevádzkové náklady pre dané potreby boli optimálne

Optimalizujeme riešenie tak, aby Váš softvér fungoval svižne a bez kolízií.

  • výber vhodného hádveru
  • inštalácie
  • nastavenie
  • vytvorenie chránených privátnych spojení (VPN)
  • uvedenie do prevádzky
  • zaškolenie, poradenstvo
  • dohľad
  • monitoring
Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020