02 / 32 660 550

Voľné pracovné pozície


Programátor .NET senior developer

Náplň práce

Programovanie aplikácií v .NET (C#) v rámci rozsiahlejšieho projektu.

Požadované znalosti

Programovanie C# (SQL, XML, znalosť C++, java vítaná). Angličtina - min. čítanie.

Upresnenie k programovaniu

Znalosť programovania - nielen príkazy, ale aj vhodné algoritmy pre dané úlohy, optimálna práca s dátami, vhodné dátové typy a štruktúra. Popisovanie programového kódu tak, aby ponorenie sa do jeho funkčnosti aj po niekoľkomesačnej prestávke bolo pre autora ľahké. Formátovanie kódu prehľadne, aby bol algoritmus zjavný a správne autorom interpretovaný aj po niekoľkomesačnej prestávke. Bez redundacie kódu a funkcií so spoločnými funkciami a vyvážené modulárnosťout tak, aby drobná zmena vo funkcionalite neznamenala zmenu kódu naprieč celým projektom.

Očakávame:

 • aktívny a zodpovedný prístup k projektom,
 • aktívnu a jednoznačnú komunikáciu,
 • dodržiavanie termínov,
 • tímovú spoluprácu,
 • permanentné vzdelávanie.

Ponúkame:

 • mladý, dynamický, ústretový a prispôsobivý kolektív,
 • technické a odborné zázemie, vzdelávanie, adekvátne ohodnotenie,
 • plat - dohodou, druh pracovného pomeru - dohodou, termín nástupu - dohodou.

Postup obsadenia pracovnej pozície:

  1. Zašlite nám na e-mail job@ais.sk, ktorý bude obsahovať:

  • kontaktné informácie,
  • vzdelanie - kde, od kedy, do kedy, odbor, oblasť,
  • absolvované kurzy, školenia a pod.,
  • samovzdelávanie, oblasť, obdobie,
  • zoznam znalostí, ich stupeň alebo popis,
  • referencie - realizované projekty, predošlé / súčasné zamestnanie a pod.,
  • očakávaný pracovný rozvrh a náplň práce,
  • v akej pozícii / situácii / etape sa chcete nachádzať o 5 rokov.
  Vaše údaje použijeme iba pre účely obsadenia pracovnej pozície, žiadnym iným spôsobom a neposkytneme ich žiadnej tretej strane.

  2. Vybraných uchádzačov pozveme na pohovor alebo im zašleme test, ktorý bude obsahovať:

  • otázky z programovania,
  • jednoduchá programátorská úloha.

  3. Kto postúpi do ďalšieho kola, dostane zadanie na malú aplikáciu, ktorej naprogramovaie a popis by malo trvať do hodiny.

  4. Najúspešnejšieho prizveme na osobný pohovor, kde absolvuje podobný test ako v bode 2 a podobné zadanie ako v bode 3.

Cieľom je nájsť kolegu do koletívu, s ktorým si budeme vzájomne čo najviac vyhovovať a prinesie to obojstranný prospech.


Programátor .NET junior developer

Náplň práce

Programovanie aplikácií v .NET (C#) v rámci rozsiahlejšieho projektu pod vedením senior developera.

Požadované znalosti

Programovanie C# (SQL, XML, znalosť C++, java vítaná). Angličtina - min. čítanie.

Očakávame:

 • aktívny a zodpovedný prístup k projektom,
 • aktívnu a jednoznačnú komunikáciu,
 • dodržiavanie termínov,
 • tímovú spoluprácu,
 • permanentné vzdelávanie.

Ponúkame:

 • mladý, dynamický, ústretový a prispôsobivý kolektív,
 • technické a odborné zázemie, vzdelávanie, adekvátne ohodnotenie,
 • plat - dohodou, druh pracovného pomeru - dohodou, termín nástupu - dohodou.

Postup obsadenia pracovnej pozície:

  1. Zašlite nám na e-mail job@ais.sk, ktorý bude obsahovať:

  • kontaktné informácie,
  • vzdelanie - kde, od kedy, do kedy, odbor, oblasť,
  • absolvované kurzy, školenia a pod.,
  • samovzdelávanie, oblasť, obdobie,
  • zoznam znalostí, ich stupeň alebo popis,
  • referencie - realizované projekty, predošlé / súčasné zamestnanie a pod.,
  • očakávaný pracovný rozvrh a náplň práce,
  • akú inú prácu ste schopný vykonávať.
  Vaše údaje použijeme iba pre účely obsadenia pracovnej pozície, žiadnym iným spôsobom a neposkytneme ich žiadnej tretej strane.

  2. Vybraných uchádzačov pozveme na pohovor alebo im zašleme test, ktorý bude obsahovať:

  • otázky z programovania,
  • príklady z matematiky - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie z hlavy - malé čísla,
  • slovná matematická úloha,
  • hlavolam.

  3. Kto postúpi do ďalšieho kola, dostane zadanie malú aplikáciu, ktorej naprogramovaie a popis by malo trvať do hodiny.

  4. Najúspešnejšieho prizveme na osobný pohovor, kde absolvuje podobný test ako v bode 2 a podobné zadanie ako v bode 3.

Cieľom je nájsť kolegu do koletívu, s ktorým si budeme vzájomne čo najviac vyhovovať a prinesie to obojstranný prospech.


Externý web programátor

Náplň práce

Programovanie webových aplikácií v php + mySql na základe zadania a spracovanej html verzie stránky.

Požadované znalosti

Programovanie - HTML, CSS, java script, php, mySql, xml základy (znalosti iných programovacích jazykov sú potencionálne využiteľné v iných našich tímoch.) Angličtina - min. čítanie.

Upresnenie k programovaniu

Znalosť programovania - nielen príkazy, ale aj vhodné algoritmy pre dané úlohy, optimálna práca s dátami, vhodné dátové typy a štruktúra. Popisovanie programového kódu tak, aby ponorenie sa do jeho funkčnosti aj po niekoľkomesačnej prestávke bolo pre autora ľahké. Formátovanie kódu prehľadne, aby bol algoritmus zjavný a správne autorom interpretovaný aj po niekoľkomesačnej prestávke. Bez redundacie kódu a funkcií so spoločnými funkciami a vyvážené modulárnosťout tak, aby drobná zmena vo funkcionalite neznamenala zmenu kódu naprieč celým projektom.

Očakávame:

 • aktívny a zodpovedný prístup k projektom,
 • aktívnu a jednoznačnú komunikáciu,
 • dodržiavanie termínov,
 • tímovú spoluprácu,
 • permanentné vzdelávanie.

Ponúkame:

 • mladý, dynamický, ústretový a prispôsobivý kolektív,
 • technické a odborné zázemie, vzdelávanie, adekvátne ohodnotenie,
 • plat - dohodou, druh pracovného pomeru - dohodou, termín nástupu - dohodou.

Postup obsadenia pracovnej pozície:

  1. Zašlite nám na e-mail job@ais.sk, ktorý bude obsahovať:

  • kontaktné informácie,
  • vzdelanie - kde, od kedy, do kedy, odbor, oblasť,
  • absolvované kurzy, školenia a pod.,
  • samovzdelávanie, oblasť, obdobie,
  • zoznam znalostí, ich stupeň alebo popis,
  • referencie - realizované projekty, predošlé / súčasné zamestnanie a pod.,
  • očakávaný pracovný rozvrh a náplň práce,
  • akú inú prácu ste schopný vykonávať,
  • v akej pozícii / situácii / etape sa chcete nachádzať o 5 rokov.
  Vaše údaje použijeme iba pre účely obsadenia pracovnej pozície, žiadnym iným spôsobom a neposkytneme ich žiadnej tretej strane.

  2. Vybraných uchádzačov pozveme na pohovor alebo im zašleme test, ktorý bude obsahovať:

  • otázky z programovania,
  • príklady z matematiky - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie z hlavy - malé čísla,
  • slovná matematická úloha,
  • hlavolam.

  3. Kto postúpi do ďalšieho kola, dostane zadanie na malý web, ktorého spracovanie by malo trvať do hodiny.

  4. Najúspešnejšieho prizveme na osobný pohovor, kde absolvuje podobný test ako v bode 2 a podobné zadanie ako v bode 3.

Cieľom je nájsť kolegu do koletívu, s ktorým si budeme vzájomne čo najviac vyhovovať a prinesie to obojstranný prospech.

Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020