02 / 32 660 550

Ochrana firemnej siete

Zabezpečíme pre vás:

  • ochranu voči vonkajším útokom ako zneužitie firemných dát, znefunkčnenie spojenia, servera, pracovných staníc, zmazanie údajov,
  • ochranu pred vírusmi, nevyžiadanou poštou (spam, spyware, malware),
  • pravidelnú aktualizáciu operačných systémov,
  • aplikácia bezpečnostných záplat,
  • monitorovanie podozrivých aktivít v sieti,

Zvýšime bezpečnosť vašej firemnej siete, aby ste sa mohli nerušene venovať svojej práci.

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020