02 / 32 660 550

Rozposlanie správ (directmail)

Zabezpečujeme korektné rozposielanie hromadných správ v rámci Slovenska na adresy dodané zákazníkom. Dodané adresy neposkytujeme tretím stranám ani nepoužívame na vlastné účely, sú použité len dohodnutým spôsobom.

Vzhľadom na korektné rozposielanie sú pri primeraných množstvách doručené všetky správy s platnými adresami.

Do zákazníckych portálov implementujeme registračné systémy pre zákazníkov, prípadne prepájame s existujúcimi.

 

 

 

Otázka / odkaz / komentár
Kontaktujte nás na 02 / 32 660 550 alebo 02 / 654 116 12
© A.I.S. s.r.o. 1999-2020